Przedszkole Miejskie Nr 2 Lubliniec Lubliniec

Patron:
Adres: Sądowa 10
Miejscowość: Lubliniec
Kod pocztowy: 42-700
Powiat: kamiennogórski
Województwo: śląskie
Typ: przedszkole
Telefon: 343511402
Fax: 343511402
Www: www.2przedszkolalubliniec.pl
Organ: Gmina

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" Katarzyna Bącławek Lubliniec, Wieniawskiego 6b
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 Lubliniec, Wojska Polskiego 6
Przedszkole Miejskie Nr 1 Lubliniec, Słoneczna 13
Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Lubliniec, Częstochowska 2
Przedszkole Miejskie Nr 8 Lubliniec, Uchodźców 34
Przedszkole Miejskie Nr 6 Lubliniec, Droniowicka 27
Przedszkole Miejskie Nr 7 Lubliniec, Powstańców Śląskich 6
Przedszkole Miejskie Nr 2 Lubliniec Lubliniec, Sądowa 10
Przedszkole Miejskie Nr 4 Lubliniec, WAWRZYŃCA HAJDY 20
Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" Katarzyna Bącławek
Lubliniec, Wieniawskiego 6b
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3
Lubliniec, Wojska Polskiego 6
Przedszkole Miejskie Nr 1
Lubliniec, Słoneczna 13
Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami
Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
Lubliniec, Częstochowska 2
Przedszkole Miejskie Nr 8
Lubliniec, Uchodźców 34
Przedszkole Miejskie Nr 6
Lubliniec, Droniowicka 27
Przedszkole Miejskie Nr 7
Lubliniec, Powstańców Śląskich 6
Przedszkole Miejskie Nr 2 Lubliniec
Lubliniec, Sądowa 10
Przedszkole Miejskie Nr 4
Lubliniec, WAWRZYŃCA HAJDY 20