Przedszkole Lubliniec

Patron: Święta Edyta Stein
Adres: Piłsudskiego 8
Miejscowość: Lubliniec
Kod pocztowy: 42-700
Powiat: kamiennogórski
Województwo: śląskie
Typ: przedszkole
Telefon: 343510360
Fax: 343510360
Www: www.szkolaedytystein.pl
Organ: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców o/Lubliniec

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Lubliniec, Częstochowska 2
Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Przedszkole Miejskie Nr 1 Lubliniec, Słoneczna 13
Przedszkole Miejskie Nr 2 Lubliniec Lubliniec, Sądowa 10
Niepubliczne Przedszkole Bartek Lubliniec, częstochowska 12
Przedszkole Lubliniec, Piłsudskiego 8
Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" Katarzyna Bącławek Lubliniec, Wieniawskiego 6b
Przedszkole Miejskie Nr 4 Lubliniec, WAWRZYŃCA HAJDY 20
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 Lubliniec, Wojska Polskiego 6
Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" Lubliniec, DAMROTA 15
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
Lubliniec, Częstochowska 2
Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami
Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Przedszkole Miejskie Nr 1
Lubliniec, Słoneczna 13
Przedszkole Miejskie Nr 2 Lubliniec
Lubliniec, Sądowa 10
Niepubliczne Przedszkole Bartek
Lubliniec, częstochowska 12
Przedszkole
Lubliniec, Piłsudskiego 8
Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" Katarzyna Bącławek
Lubliniec, Wieniawskiego 6b
Przedszkole Miejskie Nr 4
Lubliniec, WAWRZYŃCA HAJDY 20
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3
Lubliniec, Wojska Polskiego 6
Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"
Lubliniec, DAMROTA 15