Przedszkole Miejskie Nr 4 Lubliniec

Patron:
Adres: Wawrzyńca Hajdy 20
Miejscowość: Lubliniec
Kod pocztowy: 42-700
Powiat: kamiennogórski
Województwo: śląskie
Typ: przedszkole
Telefon: 343511404
Fax: 343511404
Www:
Organ: Gmina

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" Lubliniec, DAMROTA 15
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Lubliniec, Częstochowska 2
Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Przedszkole Miejskie Nr 1 Lubliniec, Słoneczna 13
Przedszkole Miejskie Nr 4 Lubliniec, WAWRZYŃCA HAJDY 20
Przedszkole Miejskie Nr 6 Lubliniec, Droniowicka 27
Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" Katarzyna Bącławek Lubliniec, Wieniawskiego 6b
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 Lubliniec, Wojska Polskiego 6
Przedszkole Miejskie Nr 7 Lubliniec, Powstańców Śląskich 6
Niepubliczne Przedszkole Bartek Lubliniec, częstochowska 12
Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"
Lubliniec, DAMROTA 15
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
Lubliniec, Częstochowska 2
Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami
Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Przedszkole Miejskie Nr 1
Lubliniec, Słoneczna 13
Przedszkole Miejskie Nr 4
Lubliniec, WAWRZYŃCA HAJDY 20
Przedszkole Miejskie Nr 6
Lubliniec, Droniowicka 27
Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" Katarzyna Bącławek
Lubliniec, Wieniawskiego 6b
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3
Lubliniec, Wojska Polskiego 6
Przedszkole Miejskie Nr 7
Lubliniec, Powstańców Śląskich 6
Niepubliczne Przedszkole Bartek
Lubliniec, częstochowska 12