Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami Lubliniec

Patron:
Adres: Pawła Stalmacha 90
Miejscowość: Lubliniec
Kod pocztowy: 42-700
Powiat: kamiennogórski
Województwo: śląskie
Typ: przedszkole
Telefon: 343563241
Fax: 343563366
Www: http://lubliniec.idn.org.pl
Organ: Powiat ziemski

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Przedszkole Miejskie Nr 6 Lubliniec, Droniowicka 27
Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Przedszkole Miejskie Nr 7 Lubliniec, Powstańców Śląskich 6
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Lubliniec, Częstochowska 2
Niepubliczne Przedszkole Bartek Lubliniec, częstochowska 12
Przedszkole Lubliniec, Piłsudskiego 8
Przedszkole Miejskie Nr 8 Lubliniec, Uchodźców 34
Przedszkole Miejskie Nr 1 Lubliniec, Słoneczna 13
Przedszkole Miejskie Nr 4 Lubliniec, WAWRZYŃCA HAJDY 20
Przedszkole Miejskie Nr 2 Lubliniec Lubliniec, Sądowa 10
Przedszkole Miejskie Nr 6
Lubliniec, Droniowicka 27
Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami
Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Przedszkole Miejskie Nr 7
Lubliniec, Powstańców Śląskich 6
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
Lubliniec, Częstochowska 2
Niepubliczne Przedszkole Bartek
Lubliniec, częstochowska 12
Przedszkole
Lubliniec, Piłsudskiego 8
Przedszkole Miejskie Nr 8
Lubliniec, Uchodźców 34
Przedszkole Miejskie Nr 1
Lubliniec, Słoneczna 13
Przedszkole Miejskie Nr 4
Lubliniec, WAWRZYŃCA HAJDY 20
Przedszkole Miejskie Nr 2 Lubliniec
Lubliniec, Sądowa 10