Polityka prywatno艣ci

Szanowni Pa艅stwo, informujemy, 偶e ochrona danych osobowych naszych klient贸w jest wa偶n膮 cz臋艣ci膮 naszej dzia艂alno艣ci. Zapewniamy, 偶e Pa艅stwa dane s膮 u nas bezpieczne. Poni偶ej przedstawiamy spos贸b ich wykorzystywania zapewniaj膮cy naszym klientom lepsze, bardziej efektywne osi膮ganie korzy艣ci z naszego serwisu.

Czego dotyczy informacja dotycz膮ca prywatno艣ci

Administratorem danych osobowych klient贸w jest sp贸艂ka Netstel Software M.Matusiak sp. j. z siedzib膮 w Krakowie, ul Pr膮dnicka 41/2, 31-202 Krak贸w.

Zach臋camy Pa艅stwa do zapoznania si臋 z niniejsz膮 Informacj膮 o ochronie prywatno艣ci, kt贸ra opisuje rodzaje i cele gromadzenia danych osobowych, kiedy i w jaki spos贸b mo偶emy udost臋pni膰 dane osobowe innym organizacjom oraz spos贸b uzyskania dost臋pu i aktualizacji swych danych osobowych.

Gromadzone dane osobowe

Przy rejestracji w serwisie i korzystania z jego funkcjonalno艣ci mog膮 by膰 pozyskiwane dane takie jak:

 • dane logowania konta, takie jak adres email i has艂o.
 • dane osobowe, w tym imi臋 i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia.

Podczas przegl膮dania serwisu lub korzystania z dost臋pnych aplikacji mobilnych mog膮 by膰 gromadzone informacje nt.:

 • Aktywno艣ci w obr臋bie serwisu, stron internetowych i aplikacji mobilnych.
 • Klikni臋cia na jedn膮 z wy艣wietlanych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji.
 • Sposobu uzyskania dost臋pu do naszych us艂ug cyfrowych, w艂膮czaj膮c system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przegl膮darki.
 • Preferencji spo艂ecznych, zainteresowa艅 i aktywno艣ci.
 • Dane osobowe podane do cel贸w kontaktu za po艣rednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu lub medi贸w spo艂eczno艣ciowych, takie jak imi臋 i nazwisko, nazwa u偶ytkownika i dane kontaktowe.
 • Szczeg贸艂y wysy艂anych przez nas i otwartych przez Pa艅stwa wiadomo艣ci e-mail i innego rodzaju komunikacji cyfrowej, w艂膮czaj膮c wszelkie zawarte w nich linki, z kt贸rych skorzystasz.
 • Pa艅stwa opinie i udzia艂 w ankietach i kwestionariuszach klient贸w.

Inne 藕r贸d艂a danych osobowych

 • Mo偶emy korzysta膰 z danych osobowych z innych 藕r贸de艂, takich jak wyspecjalizowane firmy, kt贸re dostarczaj膮 informacje, partnerzy handlowi i rejestry publiczne.
 • W przypadku logowania si臋 do naszych platform i us艂ug internetowych przy u偶yciu danych uwierzytelniaj膮cych sieci spo艂eczno艣ciowej, np. Facebook, Google+, wyra偶asz zgod臋 na udost臋pnienie nam swoich danych u偶ytkownika. S膮 to na przyk艂ad imi臋 i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia oraz wszelkie inne przekazywane nam informacje.
 • Mo偶emy korzysta膰 z obraz贸w z kamer przemys艂owych, adres贸w IP i informacji o przegl膮darce uzyskanych w obr臋bie lub w bezpo艣rednim s膮siedztwie naszych biur, lokali, innych budynk贸w.

Wykorzystywanie danych osobowych

Danych osobowych u偶ywamy na r贸偶ne sposoby opisane poni偶ej.

Dostarczenie i realizacja zam贸wionych produkt贸w i us艂ug

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do cel贸w zarz膮dzania Pa艅stwa kontem lub rezerwacjami, zapewnienia dost臋pu do produkt贸w i us艂ug, kt贸re chc膮 Pa艅stwo zakupi膰, i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich us艂ug i ewentualnego zwrotu koszt贸w.

Zarz膮dzanie i ulepszanie naszych produkt贸w, us艂ug i codziennej dzia艂alno艣ci

Dane osobowe wykorzystujemy w celu zarz膮dzania i ulepszania naszych produkt贸w, stron internetowych, aplikacji mobilnych, program贸w lojalno艣ciowych lub nagr贸d dla klient贸w i innych us艂ug.

Monitorujemy spos贸b korzystania z naszych us艂ug w celu zapewnienia ochrony Pa艅stwa danych osobowych, wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym przest臋pstwom oraz nadu偶ywaniu naszych us艂ug. Pozwala to nam zapewni膰 bezpieczne korzystanie z naszych us艂ug.

Dane osobowe mo偶emy wykorzystywa膰 w celu reagowania na i zarz膮dzania interwencjami zwi膮zanymi z bezpiecze艅stwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do cel贸w medycznych i ubezpieczeniowych.

Z danych osobowych mo偶emy korzysta膰 w celu prowadzenia bada艅 rynku oraz wewn臋trznej dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej, a tak偶e rozwijania i ulepszania gamy naszych produkt贸w, us艂ug, biur, system贸w IT, bezpiecze艅stwa, know-how i metod komunikowania si臋 z klientami.

Obrazy z kamer przemys艂owych s艂u偶膮 nam w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa ka偶demu pracownikowi lub klientom naszych agencji, biur i innych budynk贸w, a tak偶e zapobiegania, wykrywania i 艣cigania przest臋pstw. Mo偶emy r贸wnie偶 korzysta膰 z tych obraz贸w w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw.

Personalizacja do艣wiadczenia klienta

Naszym celem jest zapewnienie, 偶e wiadomo艣ci marketingowe odnosz膮ce si臋 do naszych produkt贸w i us艂ug, a tak偶e komunikacja pochodz膮ca od naszych dostawc贸w, partner贸w handlowych, w艂膮czaj膮c reklamy internetowe, s膮 dopasowane do Pa艅stwa zainteresowa艅.

W tym celu mo偶emy korzysta膰 z danych osobowych, aby lepiej pozna膰 Pa艅stwa zainteresowania, co pozwoli nam okre艣li膰 inne produkty, us艂ugi i informacje, jakimi mog膮 Pa艅stwo by膰 najbardziej zainteresowani. Pozwala to nam dostosowa膰 nasze wiadomo艣ci tak, aby sta艂y si臋 one bardziej odpowiednie i interesuj膮ce dla Pa艅stwa.

艢ledzenie zachowa艅 w sieci i dokonywanych zakup贸w pomaga nam lepiej zrozumie膰 Pa艅stwa jako klienta, a to pozwala nam dostarcza膰 spersonalizowane oferty i us艂ugi.

Mo偶emy r贸wnie偶 mierzy膰 poziom odpowiedzi na komunikacj臋 marketingow膮 odnosz膮c膮 si臋 do oferowanych przez nas produkt贸w i us艂ug, co pozwala nam oferowa膰 produkty i us艂ugi, kt贸re lepiej spe艂niaj膮 Pa艅stwa potrzeby jako klienta.

Je艣li nie chc膮 Pa艅stwo otrzymywa膰 od nas spersonalizowanych us艂ug, w dowolnym momencie mog膮 Pa艅stwo zmieni膰 swoje preferencje kontaktuj膮c si臋 z nami na email [email protected] lub pisz膮c do nas.

Nawi膮zywanie interakcji z klientem

Aby zapewni膰 lepsz膮 obs艂ug臋 klienta, w przypadku kontaktu z nami, na przyk艂ad za po艣rednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub medi贸w spo艂eczno艣ciowych, mo偶emy korzysta膰 z Pa艅stwa danych osobowych w celu udzielenia wyja艣nie艅 lub wsparcia.

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do cel贸w zarz膮dzania wszelkimi promocjami i konkursami, w kt贸rych chc膮 Pa艅stwo uczestniczy膰, w艂膮czaj膮c te organizowane we wsp贸艂pracy z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi.

Mo偶emy zaprosi膰 Ci臋 do wzi臋cia udzia艂u w badaniach klient贸w, ankietach i innych badaniach rynku przeprowadzonych przez nasi inne organizacje w naszym imieniu.

Aby pom贸c nam lepiej pozna膰 Pa艅stwa jako klienta i aby by膰 w stanie zapewni膰 obs艂ug臋 i komunikacj臋 marketingow膮 (w tym reklamy internetowe dopasowane do Pa艅stwa zainteresowa艅), mo偶emy 艂膮czy膰 dane osobowe gromadzone podczas dokonywania zakup贸w w biurach z danymi osobowymi pochodz膮cymi z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych 藕r贸de艂.

Komunikacja marketingowa

Mo偶emy wysy艂a膰 Pa艅stwu odpowiednie oferty i wiadomo艣ci o naszych produktach i us艂ugach na wiele sposob贸w, w tym poczt膮 email. Mo偶emy r贸wnie偶 wysy艂a膰 Pa艅stwu informacje o produktach i us艂ugach innych firm, kt贸re naszym zdaniem mog膮 by膰 dla Pa艅stwa interesuj膮ce. B臋dziemy robi膰 to tylko po wyra偶eniu uprzedniej swobodnej zgody na otrzymywanie takich informacji marketingowych.

Przy rezerwacji lub rejestracji b臋d膮 Pa艅stwo zapytani, czy chc膮 otrzymywa膰 informacje marketingowe oraz o wyb贸r sposobu kontaktu. Mog膮 pa艅stwo w dowolnym momencie zmieni膰 swoje preferencje marketingowe w Internecie, kontaktuj膮c si臋 z nami na email [email protected], lub pisz膮c do nas lub korzystaj膮c z linku 鈥瀢ypisz si臋鈥 uj臋tego w naszych wiadomo艣ciach marketingowych. Oczywi艣cie wyb贸r nale偶y do Ciebie, ale je艣li uznaj膮 Pa艅stwo, 偶e nie chc膮 otrzymywa膰 od nas informacji marketingowych, uniemo偶liwi to otrzymywanie ofert lub promocji, kt贸re mog膮 by膰 dla Ciebie interesuj膮ce.

Mog膮 Pa艅stwo otrzymywa膰 od nas informacje zwi膮zane z zakupionymi us艂ugami. Na przyk艂ad potwierdzenie dokonywanych rezerwacji i dostarczanie wa偶nych informacji na temat korzystania z naszych zakupionych produkt贸w lub us艂ug.

Badania rynku

Chcieliby艣my pozna膰 Pa艅stwa opini臋, kt贸ra pomo偶e nam udoskonali膰 nasze produkty i us艂ugi, wi臋c mo偶emy skontaktowa膰 si臋 z Pa艅stwem w przypadku prowadzenia bada艅 rynkowych. Zawsze mog膮 Pa艅stwo zdecydowa膰 o tym, czy wzi膮膰 lub kontynuowa膰 udzia艂 w naszych badaniach rynku.

Udost臋pnianie danych osobowych dostawcom i partnerom handlowym

Wsp贸艂pracujemy tak偶e ze starannie wybranymi dostawcami, kt贸rzy realizuj膮 okre艣lone funkcje w naszym imieniu. S膮 to na przyk艂ad firmy, kt贸re wspomagaj膮 nas w zakresie us艂ug IT, przechowywania i 艂膮czenia danych, marketingu, badania rynku, przetwarzania p艂atno艣ci oraz dostarczania produkt贸w i us艂ug.

Mo偶e zaistnie膰 konieczno艣膰 udost臋pnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, w艂膮czaj膮c udost臋pnienie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania nadu偶yciom oraz obni偶enia ryzyka kredytowego.

Kiedy przekazujemy dane osobowe innym organizacjom, mo偶emy wymaga膰 od nich utrzymywania ich w bezpiecznym miejscu i zakaza膰 ich wykorzystywania dla w艂asnych cel贸w marketingowych.

Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, kt贸re umo偶liwiaj膮 naszym dostawcom i partnerom handlowym 艣wiadczenie us艂ug na Pa艅stwa i nasz膮 rzecz.

Lista Zaufanych Partner贸w

Lista Zaufanych Partner贸w znajduje si臋 poni偶ej. Je偶eli chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej, skontaktuj si臋 z nami.

Udost臋pnianie danych organom regulacyjnym

Mo偶emy udost臋pnia膰 niezb臋dny minimalny zakres danych osobowych organom publicznym, je艣li wymagaj膮 tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone.

Udost臋pnianie danych osobowych

Mo偶emy udost臋pnia膰 dane osobowe organizacji, na rzecz kt贸rej sprzedamy lub scedujemy (lub z kt贸r膮 przyst膮pili艣my do negocjacji w sprawie sprzeda偶y lub cesji) serwisu lub strony internetowej. Je偶eli cesja lub sprzeda偶 zostanie zrealizowana, organizacja otrzymuj膮ca dane osobowe mo偶e je wykorzystywa膰 zgodnie z niniejsz膮 Informacj膮 o ochronie prywatno艣ci.

Ochrona danych osobowych

Zapewniamy, 偶e stosujemy odpowiednie 艣rodki bezpiecze艅stwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkow膮 utrat膮 oraz nieuprawnionym dost臋pem, wykorzystaniem, zmian膮 i ujawnieniem.

Bezpiecze艅stwo danych zale偶y r贸wnie偶 od Pa艅stwa. Na przyk艂ad w przypadku otrzymania od nas lub wybrania has艂a dost臋pu do niekt贸rych us艂ug, s膮 Pa艅stwo odpowiedzialni za zachowanie tego has艂a w tajemnicy.

Uzyskane od Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przesy艂ane do i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (鈥濫OG鈥). Mog膮 by膰 r贸wnie偶 przetwarzane przez organizacje dzia艂aj膮ce poza EOG, kt贸re pracuj膮 dla nas lub dla jednego z naszych dostawc贸w. Wprowadzili艣my odpowiednie zabezpieczenia, aby upewni膰 si臋, 偶e dane osobowe s膮 odpowiednio chronione i s膮 traktowany zgodnie z niniejsz膮 Informacj膮. Zabezpieczenia te obejmuj膮, ale nie ograniczaj膮 si臋 do odpowiednich klauzul umownych, takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisj臋 Europejsk膮 oraz odpowiednie 艣rodki bezpiecze艅stwa.

Archiwizacja danych

B臋dziemy przechowywa膰 Pa艅stwa dane osobowe jedynie tak d艂ugo, jak jest to niezb臋dne dla cel贸w okre艣lonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatno艣ci i/lub w celu spe艂nienia wymog贸w prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Pa艅stwa dane osobowe. Je偶eli po up艂ywie tego okresu dane b臋d膮 potrzebne do zgodnych z prawem cel贸w analitycznych, historycznych lub innych cel贸w, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.

Informacje o plikach cookie i podobnych technologiach

Pliki 'cookie' to ma艂e pliki danych, dzi臋ki kt贸rym strony internetowe gromadz膮 i przechowuj膮 szereg danych z komputer贸w stacjonarnych, laptop贸w lub urz膮dze艅 mobilnych. Pliki 'cookie' pozwalaj膮 nam udost臋pnia膰 wa偶ne cechy i mo偶liwo艣ci funkcjonalne na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mobilnych i s膮 przez nas u偶ywane w celu poprawy jako艣ci obs艂ugi klienta.

Linki do innych stron

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mog膮 zawiera膰 linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, kt贸re okre艣li艂y w艂asne zasady ochrony prywatno艣ci. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj si臋 z warunkami i informacjami o ochronie prywatno艣ci, jako 偶e nie ponosimy 偶adnej odpowiedzialno艣ci za dzia艂anie witryn innych organizacji.

Funkcje medi贸w spo艂eczno艣ciowych

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mog膮 zawiera膰 funkcje medi贸w spo艂eczno艣ciowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest, kt贸re okre艣li艂y w艂asne zasady ochrony prywatno艣ci.

Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji nale偶y zapozna膰 si臋 z warunkami i informacjami o ochronie prywatno艣ci, jako 偶e nie ponosimy 偶adnej odpowiedzialno艣ci za te funkcje.

Uzyskiwanie dost臋pu i aktualizacja danych osobowych; reklamacje

Maj膮 Pa艅stwo prawo za偶膮da膰 kopii swych danych osobowych, kt贸re znajduj膮 si臋 w naszym posiadaniu. Mog膮 Pa艅stwo poprzez email [email protected], lub pisz膮c do nas wyst膮pi膰 z pro艣b膮 o utworzenie kopii innych dotycz膮cych Pa艅stwa danych osobowych, kt贸rymi dysponujemy.

Nale偶y poda膰 wszelkie informacje, kt贸re pozwol膮 nam zidentyfikowa膰 i zlokalizowa膰 Pa艅stwa dane osobowe. W miar臋 mo偶liwo艣ci dost臋p do danych zostanie zapewniony bezp艂atnie, z wyj膮tkiem za偶膮dania kolejnych kopii danych, w kt贸rym to przypadku mo偶emy pobra膰 uzasadnion膮 op艂at臋 z tytu艂u poniesionych koszt贸w administracyjnych.

Chcemy upewni膰 si臋, 偶e Pa艅stwa dane osobowe, kt贸re znajduj膮 si臋 w naszym posiadaniu, s膮 dok艂adne i aktualne. Je偶eli kt贸rekolwiek z posiadanych przez nas informacji s膮 niepoprawne, nale偶y nas o tym powiadomi膰.

Mo偶na r贸wnie偶 poprosi膰 o skorygowanie lub usuni臋cie danych osobowych, wyrazi膰 sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosi膰 o przekazanie udost臋pnionych danych osobowych innej organizacji.

Dokonamy aktualizacji lub usuni臋cia Pa艅stwa danych, chyba 偶e mamy obowi膮zek ich zachowania do cel贸w prowadzenia dzia艂alno艣ci lub zachowania zgodno艣ci z prawem.

Mog膮 Pa艅stwo skontaktowa膰 si臋 z nami w przypadku zastrze偶e艅 co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych. D膮偶ymy do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale je艣li b臋d膮 Pa艅stwo niezadowoleni z naszej odpowiedzi, mog膮 Pa艅stwo z艂o偶y膰 skarg臋 do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych lokalnego organu ochrony danych.

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e przed podj臋ciem dzia艂a艅 w odniesieniu do 偶膮dania lub skargi mo偶emy wymaga膰 zweryfikowania Pa艅stwa to偶samo艣ci. Mo偶emy r贸wnie偶 wymaga膰 przekazania dalszych informacji, aby upewni膰 si臋, 偶e posiadasz odpowiednie upowa偶nienie do z艂o偶enia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe b臋d膮 przez nas gromadzone i wykorzystywane pod warunkiem spe艂nienia co najmniej jednego z nast臋puj膮cych warunk贸w:

 • Posiadania Pa艅stwa zgody;
 • Jest to niezb臋dne w celu zawarcia z nami umowy lub podj臋cia po偶膮danych dzia艂a艅 przed zawarciem umowy;
 • Jest to niezb臋dne w celu spe艂nienia zobowi膮zania prawnego;
 • Jest to niezb臋dne w celu ochrony 偶ywotnych interes贸w Pa艅stwa lub innych os贸b;
 • Le偶y to w interesie publicznym lub dysponujemy odpowiednim upowa偶nieniem; lub
 • Le偶y to w uzasadnionym interesie naszym lub os贸b trzecich, jednak nie powoduje to uchylenia Pa艅stwa interes贸w lub praw.

Przyk艂ad: W celu personalizacji do艣wiadczenia klienta

Mo偶emy korzysta膰 z danych osobowych, aby lepiej pozna膰 Pa艅stwa zainteresowania, co pozwoli nam okre艣li膰 inne produkty, us艂ugi i informacje, jakimi mog膮 Pa艅stwo by膰 najbardziej zainteresowani. Pozwala to nam dostosowa膰 nasze wiadomo艣ci tak, aby sta艂y si臋 one bardziej odpowiednie i interesuj膮ce dla Pa艅stwa.

Zmiany do niniejszej informacji

Niniejsza Informacja zast臋puje wszystkie poprzednie wersje. Mo偶emy w dowolnym momencie zmieni膰 tre艣膰 niniejszej Informacji, a wi臋c nale偶y sprawdza膰 j膮 regularnie na naszej stronie internetowej pod k膮tem aktualizacji. Je艣li zmiany s膮 znacz膮ce, przedstawimy wyra藕ne zawiadomienie na naszej stronie internetowej, w艂膮czaj膮c, je艣li uznamy to za w艂a艣ciwe, elektroniczne powiadamianie o zmianach Informacji o ochronie prywatno艣ci.

Kluczowe poj臋cia

Administrator danych: Administrator danych okre艣la cel i spos贸b, w jaki dane osobowe s膮 wykorzystywane.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): pa艅stwa cz艂onkowskie UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein.

Reklamy online: Wiadomo艣ci reklamowe, kt贸re mo偶na zobaczy膰 w Internecie.

Szczeg贸lne kategorie danych osobowych: S膮 to kategorie danych osobowych ujawniaj膮cych pochodzenie rasowe lub etniczne; pogl膮dy polityczne; przekonania religijne lub filozoficzne; przynale偶no艣膰 zwi膮zkow膮; dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie identyfikuj膮ce osob臋 fizyczn膮; dane dotycz膮ce zdrowia; i dane dotycz膮ce 偶ycia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Caricom API Data: Niekt贸re lub wszystkie pa艅stwa CARICOM zawar艂y porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z kt贸rymi dane osobowe wymagane i ustalone dla pa艅stw CARICOM dla cel贸w bezpiecze艅stwa granic, s膮 z wyprzedzeniem dostarczane ameryka艅skiemu Departamentowi Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego w celu przetwarzania w imieniu tych pa艅stw CARICOM. Wi臋cej informacji na stronie Caricom.

Ameryka艅ski program Secure Flight Data: Ameryka艅ska Administracja Bezpiecze艅stwa Transportu (TSA) wymaga podania imienia i nazwiska, daty urodzenia i p艂ci dla cel贸w kontroli listy obserwacyjnej. Mog膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 poda膰 sw贸j Redress Number, je艣li istnieje. Niedostarczenie danych mo偶e skutkowa膰 odmow膮 przewozu lub wej艣cia na pok艂ad. TSA mo偶e udost臋pnia膰 przekazane informacje organom 艣cigania lub agencjom wywiadowczym b膮d藕 innym organom w ramach publicznego systemu wymiany informacji. Wi臋cej informacji na stronie TSA