Matematyka z kluczem - podręcznik do matematyki - klasa 8 odpowiedzi

Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 360
Numer ISBN: 9788326742200
Przedmiot: Matematyka
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 8

Podręcznik, który ukazuje, jak wiele zastosowań ma matematyka w życiu codziennym. Został podzielony na osiem działów tematycznych, w których zawarto informacje z zakresu m.in. statystyki, wielokątów, geometrii przestrzennej czy rachunku prawdopodobieństwa. Rozdziały I-V składają się z wiadomości, które uczniowie znają już z lat poprzednich, rozdział VI to powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej, a rozdziały VII-VIII zawierają treści, które będą omawiane po egzaminie ósmoklasisty. Podręcznik ułatwia zapamiętywanie materiału, jego regularne utrwalanie dzięki elementom powtórzeniowym oraz wzbudza zainteresowanie przedmiotem, czemu służą infografiki ukazujące związki matematyki z innymi dziedzinami życia np. sportem czy finansami. Posiada nowoczesną, atrakcyjną szatę graficzną, gdzie wiedza teoretyczna została uzupełniona wieloma angażującymi zadaniami i ćwiczeniami.

To doskonałe kompendium wiedzy matematycznej, które stanowi niezastąpioną pomoc w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty.

 

Podobne podręczniki