Wczoraj i dziś - podręcznik do historii - klasa 6 odpowiedzi

Autor: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 224
Numer ISBN: 9788326743122
Przedmiot: Historia
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 6

Podręcznik, który w porządku chronologicznym przedstawia dzieje człowieka przez pryzmat wielkich odkryć geograficznych, powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów czy wybuch rewolucji francuskiej. Ważne wydarzenia historyczne zostały opisane w przejrzysty sposób, przy uwzględnieniu ich przyczyn oraz skutków, co znacznie ułatwia zrozumienie omawianych zagadnień. Liczne teksty źródłowe, mapy oraz ćwiczenia pomagają z kolei kształcić umiejętność analizy i interpretacji źródeł.

Ten bogato ilustrowany podręcznik to skarbnica wiedzy o przeszłości. Infografiki, będące połączeniem tekstu, ilustracji i przekrojów modeli 3D, ukazują, jak kiedyś żyli ludzie i rozbudzają zainteresowanie przedmiotem. Oprócz materiałów wymaganych przez nową podstawę programową można tu znaleźć wiele ciekawych informacji wykraczających poza podstawowy zakres nauczania, co bez wątpienia zachwyci młodych historyków i pomoże im rozwijać swoje zainteresowania.

 

Podobne podręczniki