Wczoraj i dziś - podręcznik do historii - klasa 4 odpowiedzi

Autor: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 152
Numer ISBN: 9788326739224
Przedmiot: Historia
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 4

Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej, w którym zostały ukazane dzieje Polski od czasów najdawniejszych do współczesności z uwzględnieniem wybitnych postaci. Szczególną uwagę zwrócono w nim na aspekt przyczynowo-skutkowy ważnych wydarzeń historycznych. Dzieci w klasie czwartej dopiero rozpoczynają naukę tego przedmiotu, dlatego pierwszy rozdział poświęcono wyjaśnieniu, czym jest historia i mierzeniu upływającego czasu.

Na początku każdej lekcji umieszczono oś czasu, na której jest oznaczony okres historyczny związany z danym tematem. Przy poszczególnych zagadnieniach można znaleźć ciekawostki, teksty źródłowe, objaśnienia terminów historycznych, informacje dodatkowe, podsumowania oraz barwne fotografie i infografiki. Treści są przekazywane prostym językiem. Ich odpowiedni dobór i umiejętny sposób prezentacji sprawiają, że nauka nie nastręcza żadnych trudności. Z kolei zwięzły styl wypowiedzi nie tylko ułatwia opanowanie materiału, ale także rozbudza zainteresowanie przedmiotem.

 

Podobne podręczniki