Junior Explorer - podręcznik do języka angielskiego - klasa 4 odpowiedzi

Autor: Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 120
Numer ISBN: 9788326731648
Przedmiot: Język angielski
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 4

Podręcznik w pełni zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Składa się z ośmiu rozdziałów tematycznych i wprowadzenia. W każdym z nich znajdują się inspirujące tematy dedykowane różnym kulturom i krajom, w tym lekcje poświęcone Polsce. Prezentowane treści sprzyjają nie tylko rozwojowi sprawnej komunikacji w języku angielskim, ale także uczą prawidłowego konstruowania wypowiedzi i przełamywania barier językowych. Dzięki temu podręcznikowi uczniowie poznają nowe zagadnienia gramatyczne oraz poszerzą swoje słownictwo.

W publikacji wykorzystano materiały z zasobów National Geographic, co m.in. stanowi o jej atrakcyjności, a jednocześnie pozwala poszerzać horyzonty i poznawać inne kultury.

 

Podobne podręczniki