Geografia - podręcznik klasa 8 odpowiedzi

Autor: Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Arkadiusz Głowacz
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 168
Numer ISBN: 9788302174346
Przedmiot: Geografia
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 8

Ostatnia część tej niezwykle popularnej serii składa się z czterech działów, w których szczegółowo omówiono następujące kontynenty: Azję, Afrykę, obie Ameryki oraz Australię i Ocenię wraz z obszarami okołobiegunowymi. Podręcznik charakteryzuje szerokie ujęcie problematyki, gdzie analizowane są relacje przyczynowo-skutkowe oraz czasowo-przestrzenne zjawisk, które zachodzą w środowisku.

W klasie ósmej szkoły podstawowej bardzo ważną umiejętnością, wymaganą przez nową podstawę programową, jest czytanie map, dlatego w podręczniku można znaleźć wiele map tematycznych. Zawiera on także mnóstwo ciekawostek, doskonałej jakości fotografie oraz infografiki. Bardzo istotną jego częścią są zadania, dzięki którym uczeń dowie się m.in. tego, że świat jest bardzo zróżnicowany pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz nauczy się bardziej wnikliwe obserwować otoczenie i wyciągać wnioski z tych obserwacji.

Każdy dział składa się z poszczególnych lekcji, podsumowania i zadań sprawdzających.

Podobne podręczniki