Geografia - podręcznik klasa 5 odpowiedzi

Autor: Bożena Wójtowicz, Dominik Marszał, Maria Figa
Wydawnictwo: MAC Edukacja
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 152
Numer ISBN: 9788381084031
Przedmiot: Geografia
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 5

Podręcznik ten stanowi kompendium wiedzy z zakresu geografii na poziomie piątej klasy szkoły podstawowej. Jest zgodny z obowiązującą podstawą programową. Treści w nim zawarte mają pobudzać uczniów do samodzielnej pracy poprzez wykonywanie zadań i poleceń. Liczne fotografie pomagają w zrozumieniu prezentowanych zagadnień. Dużo miejsca poświęcono mapom, co ma na celu doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni geograficznej. Dzięki zróżniocowanym materiałom uczniowie zdobywają wiedzę niezbędną w dalszych etapach edukacji.

Podobne podręczniki