Geografia - podręcznik klasa 7 odpowiedzi

Autor: Arkadiusz Głowacz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Agnieszka Lechowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 264
Numer ISBN: 9788302168789
Przedmiot: Geografia
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 7

Podręcznik, który porusza zagadnienia z zakresu geografii Polski, dotyczące m.in. jej położenia i środowiska przyrodniczego, ludności czy gospodarki. Są one opisywane nie tylko w kontekście Europy, ale także całego świata. Pozwala to na określenie znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Poszczególne tematy ukazują niezwykłe walory przyrodnicze i kulturowe naszego kraju.

O przemyślanej koncepcji podręcznika świadczy dobór materiału i jego struktura. Teksty są bogato ilustrowane, opatrzone ciekawymi infografikami i mapami. Nie brakuje również przejrzystych schematów i tabel, które są bardziej zrozumiałe dla uczniów i ułatwiają naukę. Na początku każdej lekcji znajdują się pytania wprowadzające do prezentowanych treści, a na końcu polecenia i sekcja "Geografia w praktyce" ukazująca zastosowania geografii w życiu codziennym.

Podręcznik zawiera ponadto wklejki dotyczące współrzędnych geograficznych.

 

Podobne podręczniki