Szkoła Podstawowa Lubliniec

Patron: Święta Edyta Stein
Adres: Piłsudskiego 8
Miejscowość: Lubliniec
Kod pocztowy: 42-700
Powiat: kamiennogórski
Województwo: śląskie
Typ: podstawowa
Telefon: 343510360
Fax: 343510360
Www: www.szkolaedytystein.pl
Organ: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców o/Lubliniec

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Szkoła Filialna w Lublińcu Dla Uczniów Przewlekle Chorych i Chorych Psychicznie Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Szkoła Podstawowa Nr 1 Lubliniec, Sądowa 9
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, Upośledzonych Umysłowo Oraz Ze Sprzężeniami Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Szkoła Podstawowa Nr 3 Lubliniec, ZWYCIĘSTWA 32
Szkoła Podstawowa Lubliniec, Piłsudskiego 8
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Szkoła Filialna w Lublińcu Dla Uczniów Przewlekle Chorych i Chorych Psychicznie
Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Szkoła Podstawowa Nr 1
Lubliniec, Sądowa 9
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, Upośledzonych Umysłowo Oraz Ze Sprzężeniami
Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Szkoła Podstawowa Nr 3
Lubliniec, ZWYCIĘSTWA 32
Szkoła Podstawowa
Lubliniec, Piłsudskiego 8