Szkoły podstawowe w Kluczbork

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Dzierżona w Kluczborku Kluczbork, MICKIEWICZA 10
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku Kluczbork, Wolności 17
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku Kluczbork, Konopnickiej 17
Społeczna Szkoła Podstawowa Sto w Kluczborku Kluczbork, LIGONIA 3
Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna Kluczbork, Sienkiewicza 27
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Dzierżona w Kluczborku
Kluczbork, MICKIEWICZA 10
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku
Kluczbork, Wolności 17
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku
Kluczbork, Konopnickiej 17
Społeczna Szkoła Podstawowa Sto w Kluczborku
Kluczbork, LIGONIA 3
Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna
Kluczbork, Sienkiewicza 27
  • 1