Wielka Przygoda. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna - podręcznik klasa 2 odpowiedzi

Autor: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 128
Numer ISBN: 9788326740480
Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 2

Dwuczęściowy podręcznik, który zawiera treści z edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej. Kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem, a także kształtowanie kompetencji społecznych. Stopniowo zapoznaje uczniów z różnymi formami wypowiedzi pisemnych (np. opowiadanie, list, zaproszenie, życzenia) oraz regułami i zasadami ortograficznymi. Uczy samodzielnego myślenia poprzez liczne zadania projektowe. Wskazuje metody efektywnego uczenia się, takie jak np. tworzenie mapy myśli. Wprowadza dzieci w świat wartości dzięki wychowawczym tekstom, zachęcającym do wyciągania wniosków. Ukazuje piękno przyrody za pomocą realistycznych zdjęć oraz ilustracyjnych opisów doświadczeń.

Podobne podręczniki