NOWE Słowa na start! - podręcznik do języka polskiego - klasa 5 klasa 5 odpowiedzi

Autor: Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 352
Numer ISBN: 9788326740596
Przedmiot: Język polski
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 5

Podręcznik, który łączy kształcenie literackie, językowe i kulturowe. Rozwija w dziecku zainteresowanie literaturą i uczy poprawnego wyrażania własnych myśli poprzez tworzenie pisemnych i ustnych wypowiedzi. Dzięki ciekawej szacie graficznej oraz uporządkowanej strukturze stanowi atrakcyjną formę prezentacji materiału. 

W siedmiu działach zawarto zagadnienia, których znajomość zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej jest niezbędna w piątej klasie szkoły podstawowej. Dotyczą one m.in. przyjaźni, uczuć, patriotyzmu i mitologii. Szczegółowo omówiono wszystkie obowiązkowe lektury oraz część z listy uzupełniającej. Nie brakuje także fragmentów z literatury współczesnej, które poruszają bliskie dzieciom, aktualne tematy. Autorzy zwrócili ponadto uwagę na wyeksponowanie zagadnień z zakresu gramatyki, interpunkcji i ortografii, co ułatwia posługiwanie się językiem w życiu codziennym. 

Publikacja ta rozbudza u dzieci zamiłowanie do książek oraz kultury jako czynnika bezpośrednio związanego z kształtowaniem się języka ojczystego.

Podobne podręczniki