Myśli i słowa - podręcznik do języka polskiego - klasa 8 odpowiedzi

Autor: Ewa Nowak, Joanna Gaweł
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 332
Numer ISBN: 9788302174483
Przedmiot: Język polski
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 8

Podręcznik ten stanowi połączenie kształcenia literacko-kulturowego z językowym i tak też został podzielony.

W części dotyczącej kształcenia literacko-kulturowego znajdują się fragmenty utworów z kanonu literackiego, którym towarzyszą współczesne utwory literackie i konteksty kulturowe m.in. dzieła malarskie i filmowe. Połączenie klasyki ze współczesnością udowadnia, że w utworach z różnych epok poruszano podobne wątki. Aby uzmysłowić uczniom wpływ wcześniejszych dzieł na inne, zachowano chronologiczny układ tekstów należących do kanonu.

W części dotyczącej kształcenia językowego z kolei omówiono zagadnienia z zakresu fonetyki. Dużo miejsca poświęcono kwestii zróżnicowania jezyka (w tym dziale można znaleźć np. informacje o nazwach miejscowych, osobowych oraz ich odmianie) oraz komunikacji i kulturze języka. Zróżnicowane zadania pozwolą uczniom na zdobywanie wiedzy w praktyce.

Oprócz wspomnianych materiałów w podręczniku znajdują się również treści opisujące różne formy wypowiedzi, a także jeden dział powtórkowy i sprawdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Podobne podręczniki