Plastyka - podręcznik klasa 7 odpowiedzi

Autor: Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart, Joanna Chołaścińska
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 120
Numer ISBN: 9788302167300
Przedmiot: Plastyka
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 7

Wyjątkowy podręcznik, który rozwija wrażliwość artystyczną i pobudza kreatywność. Stanowi połączenie wiedzy teoretycznej i praktyki - uczniowie wykonując ćwiczenia plastyczne, tworzą własną sztukę, a jednocześnie wykorzystują do tego zdobyte podczas lekcji informacje. Przedstawia dzieje sztuki poprzez scharakteryzowanie stylów różnych epok oraz przybliżenie sylwetek artystów, którzy tworzyli w danym czasie. Duży nacisk położono zwłaszcza na sztukę współczesną.

Całości dopełniają liczne reprodukcje obrazów oraz fotografie ilustrujące omawiane zagadnienia.

Podobne podręczniki