Przyroda. Podręcznik dla szkoły podstawowej - klasa 4 odpowiedzi

Autor: Małgorzata Augustowska, Elżbieta Bytniewska-Rozwód, Małgorzata Gajewska, Marzena Karwowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 248
Numer ISBN: 9788378795476
Przedmiot: Przyroda
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 4

Podręcznik zawiera zagadnienia z zakresu: zjawisk geograficznych, chemicznych i fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, budowy ciała człowieka, zasad higieny, dbałości o zdrowie oraz czytania map. Przygotowane zadania umożliwiają zarówno pracę samodzielną, jak i w grupach. Duża ilość ilustracji doskonale uzupełnia prezentowane treści. Umieszczone po każdej lekcji podsumowanie ułatwia utrwalenie i uporządkowanie zdobytej wiedzy. Dzięki tej publikacji uczeń pozna świat nauk przyrodniczych.

Podobne podręczniki