Biologia - podręcznik klasa 5 odpowiedzi

Autor: Ilona Żeber-Dzikowska, Karolina Archacka, Wojciech Grajkowski
Wydawnictwo: MAC Edukacja
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 144
Numer ISBN: 9788381083997
Przedmiot: Biologia
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 5

W piątej klasie uczniowie dowiedzą się, że biologia to nauka o życiu, w której ogromną rolę odgrywają obserwacje i doświadczenia. Stopniowo będą odkrywać kolejne grupy organizmów m.in. bakterie, grzyby, mchy i rośliny. Nauczą się rozpoznawać procesy zachodzące w świecie organizmów i wskazywać zależności zachodzące między nimi. A to wszystko dzięki niezwykle ciekawym, napisanym przyjaznym językiem treściom.

W podręczniku duży nacisk położono przede wszystkim na rozwój umiejętności stawiania pytań i szukania odpowiedzi, samodzielnej analizy przedstawionych zagadnień oraz przeprowadzania doświadczeń. Każdy temat zawiera nie tylko treści wymagane przez nową podstawę programową, ale także materiały dodatkowe. Zarówno jedne, jak i drugie opatrzono rzeczywistymi fotografiami i przejrzystymi schematami. Utrwaleniu zdobytej wiedzy sprzyjają z kolei bloki powtórzeniowe.

Podobne podręczniki