Nowi Tropiciele - podręcznik klasa 1 odpowiedzi

Autor: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 120
Numer ISBN: 9788302166082
Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 1

"Nowi Tropiciele" to cykl podręczników przeznaczonych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

W pięciu częściach podręczników dla klasy 1 zawarto treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, muzycznej i plastycznej. Dzięki nim dzieci m.in. rozwijają umiejętność czytania, uczą się rozwiązywać proste działania arytmetyczne, poznają różnorodne zagadnienia przyrodnicze (ze szczególnym naciskiem na kształtowanie postaw proekologicznych u najmłodszych) oraz rozwijają wrażliwość artystyczną. Nie zabrakło także elementów, w których zwrócono uwagę na aspekt wychowawczy i emocjonalny dziecka - specjalna seria opowiadań pomoże siedmiolatkom zrozumieć własne emocje.

Poszczególne treści zostały zaprezentowane w formie kącików tematycznych, takich jak np. "Bawimy się z Noni", "Tropiciele wiedzy" czy "Gimnastyka oka i języka". Uzupełniono je o barwne ilustracje oraz liczne pytania i ćwiczenia dodatkowe, które ułatwiają dzieciom zrozumienie prezentowanych zagadnień, a także zachęcają do samodzielnego wyciągania wniosków.

 

Podobne podręczniki