Nowi Tropiciele - podręcznik klasa 2 odpowiedzi

Autor: Jolanta Dymarska, Beata Nadarzyńska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Aldona Danielewicz-Malinowska, Marzena Kołaczyńska, Jadwiga Hanisz
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 144
Numer ISBN: 9788302173295
Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 2

Połączenie edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, muzycznej i plastycznej. Treści zostały uporządkowane w sposób modułowy w formie kącików tematycznych, co sprawia, że nauka jest atrakcyjniejsza.

We wszystkich pięciu częściach położono nacisk na doskonalenie umiejętności czytania, opanowanie zasad ortograficznych i gramatycznych, efektywną naukę matematyki, a także kształcenie samodzielności w myśleniu i działaniu artystycznym. Podręczniki zawierają również materiały wspierające rozwój emocjonalny dziecka oraz takie, które zachęcają do troski o środowisko. Zaprezentowano w nich ponadto fragmenty niektórych lektur zaproponowanych przez nową podstawę programową oraz przykłady różnych form wypowiedzi. Nowe zagadnienia są wprowadzane w sposób przyjazny dziecku, na co wpływa m.in. kolorowa szata graficzna.

 

Podobne podręczniki