Licea w Suwałki

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Suwałkach Suwałki, Sejneńska 33
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach Liceum Profilowane Dla Dorosłych w Suwałkach Suwałki, Sejneńska 33
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach Suwałki, Sejneńska 33
I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach Suwałki, Mickiewicza 3
Ii Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach Suwałki, KOŚCIUSZKI 36
Iii Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach Suwałki, T. Noniewicza 83
Iii Liceum Profilowane w Suwałkach Suwałki, Sejneńska 33
Iv Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach Suwałki, Szpitalna 66
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Ares" w Suwałkach Suwałki, Osiedle II 6A
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Żak" w Suwałkach Suwałki, Noniewicza 85F
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Suwałkach
Suwałki, Sejneńska 33
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach Liceum Profilowane Dla Dorosłych w Suwałkach
Suwałki, Sejneńska 33
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
Suwałki, Sejneńska 33
I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
Suwałki, Mickiewicza 3
Ii Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
Suwałki, KOŚCIUSZKI 36
Iii Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach
Suwałki, T. Noniewicza 83
Iii Liceum Profilowane w Suwałkach
Suwałki, Sejneńska 33
Iv Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
Suwałki, Szpitalna 66
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Ares" w Suwałkach
Suwałki, Osiedle II 6A
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Żak" w Suwałkach
Suwałki, Noniewicza 85F