Zespoół Szkól Ponadgimnazjalnych w Brniu Podborze

Patron: Władysław Stanisław Reymont
Adres: 3
Miejscowość: Podborze
Kod pocztowy: 33-210
Powiat: górowski
Województwo: małopolskie
Typ:
Telefon: 146411093
Fax: 146411013
Www: www.zspbren.pl
Organ: Powiat ziemski

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Liceum Ogólnokształcące Podborze, 3
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Podborze, 3
Zespoół Szkól Ponadgimnazjalnych w Brniu Podborze, 3
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Podborze, 3
Technikum Podborze, 3
Liceum Ogólnokształcące
Podborze, 3
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Podborze, 3
Zespoół Szkól Ponadgimnazjalnych w Brniu
Podborze, 3
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy
Podborze, 3
Technikum
Podborze, 3