Zespół Szkół Specjalnych Przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem Zawadzkie

Patron:
Adres: Czarna 2
Miejscowość: Zawadzkie
Kod pocztowy: 47-120
Powiat: lubiński
Województwo: opolskie
Typ:
Telefon: 774620049
Fax: 774620049
Www: www.zsszawadzkie.wix.com/zsszawadzkie
Organ: Powiat ziemski

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem Zawadzkie, Krótka 1
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem Zawadzkie, Czarna 2
Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem Zawadzkie, Krótka 1
Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym Zawadzkie, Harcerska 7
Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Zawadzkie, Paderewskiego 1
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem Zawadzkie, Opolska 47
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zawadzkiem Zawadzkie, Krótka 1
Technikum w Zawadzkiem Zawadzkie, Krótka 1
Zespół Szkół Specjalnych Przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem Zawadzkie, Czarna 2
Szkoła Podstawowa Specjalna Przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem Zawadzkie, Czarna 2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Zawadzkie, Krótka 1
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
Zawadzkie, Czarna 2
Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem
Zawadzkie, Krótka 1
Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym
Zawadzkie, Harcerska 7
Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem
Zawadzkie, Paderewskiego 1
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Zawadzkie, Opolska 47
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zawadzkiem
Zawadzkie, Krótka 1
Technikum w Zawadzkiem
Zawadzkie, Krótka 1
Zespół Szkół Specjalnych Przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
Zawadzkie, Czarna 2
Szkoła Podstawowa Specjalna Przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
Zawadzkie, Czarna 2