Zespół Szkół Im. Sw. E. Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Lubliniec

Patron: Święta Edyta Stein
Adres: Piłsudskiego 8
Miejscowość: Lubliniec
Kod pocztowy: 42-700
Powiat: kamiennogórski
Województwo: śląskie
Typ:
Telefon: 343510360
Fax: 343510360
Www: www.szkolaedytystein.pl
Organ: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców o/Lubliniec

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Edukacja w Lublińcu Lubliniec, Płk. Wilimowskiego 8
Przedszkole Miejskie Nr 8 Lubliniec, Uchodźców 34
I Liceum Ogólnokształcące Lubliniec, SOBIESKIEGO 22
Zespół Szkół Im. Sw. E. Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Lubliniec, Piłsudskiego 8
Przedszkole Miejskie Nr 1 Lubliniec, Słoneczna 13
Państwowa Szkoła Muzyczna i St. Im. Janiny Garści w Lublińcu Lubliniec, Pl. K. Mańki 9
Przedszkole Miejskie Nr 2 Lubliniec Lubliniec, Sądowa 10
Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" Katarzyna Bącławek Lubliniec, Wieniawskiego 6b
Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" Lubliniec, DAMROTA 15
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Edukacja w Lublińcu
Lubliniec, Płk. Wilimowskiego 8
Przedszkole Miejskie Nr 8
Lubliniec, Uchodźców 34
I Liceum Ogólnokształcące
Lubliniec, SOBIESKIEGO 22
Zespół Szkół Im. Sw. E. Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
Lubliniec, Piłsudskiego 8
Przedszkole Miejskie Nr 1
Lubliniec, Słoneczna 13
Państwowa Szkoła Muzyczna i St. Im. Janiny Garści w Lublińcu
Lubliniec, Pl. K. Mańki 9
Przedszkole Miejskie Nr 2 Lubliniec
Lubliniec, Sądowa 10
Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami
Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" Katarzyna Bącławek
Lubliniec, Wieniawskiego 6b
Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"
Lubliniec, DAMROTA 15