Technikum Aktywności Zawodowej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji Lublin

Patron:
Adres: Bursaki 12
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-150
Województwo: lubelskie
Typ: technikum
Telefon: 814529410
Fax: 814529413
Www: www.wspa.pl
Organ: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Technikum Ekonomiczne w Lublinie Lublin, Bernardyńska 14
Technikum Specjalne Nr 2 Dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w Tym z Afazją, z A Lublin, Wyścigowa 31
Technikum Pocztowo-Telekomunikacyjne Lublin, Podwale 11
Niepubliczne Technikum Leśne Lublin, Kapucyńska 1A
Technikum Zdz Lublin Lublin, Królewska 15
Technikum Drzewne Lublin, Słowicza 3
Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie Lublin, Al.Racławickie 7
Technikum Chemiczne w Lublinie Lublin, Al.Racławickie 7
Technikum Elektroniczne w Lublinie Lublin, Wojciechowska 38
Technikum Samochodowe w Lublinie Lublin, al. J. Długosza 10a
Technikum Ekonomiczne w Lublinie
Lublin, Bernardyńska 14
Technikum Specjalne Nr 2 Dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w Tym z Afazją, z A
Lublin, Wyścigowa 31
Technikum Pocztowo-Telekomunikacyjne
Lublin, Podwale 11
Niepubliczne Technikum Leśne
Lublin, Kapucyńska 1A
Technikum Zdz Lublin
Lublin, Królewska 15
Technikum Drzewne
Lublin, Słowicza 3
Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie
Lublin, Al.Racławickie 7
Technikum Chemiczne w Lublinie
Lublin, Al.Racławickie 7
Technikum Elektroniczne w Lublinie
Lublin, Wojciechowska 38
Technikum Samochodowe w Lublinie
Lublin, al. J. Długosza 10a