Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy w Leśnicy Leśnica

Patron:
Adres: Kozielska 20
Miejscowość: Leśnica
Kod pocztowy: 47-150
Powiat: lubiński
Województwo: opolskie
Typ:
Telefon: 774615216
Fax: 774615216
Www: www.zpolesnica.pl
Organ: Powiat ziemski

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Leśnicy Leśnica, Kozielska 20
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy Leśnica, Kozielska 20
Publiczna Szkoła Muzyczna i Stopnia w Leśnicy Leśnica, Nad Wodą 15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy Leśnica, Kozielska 20
Publiczne Gimnazjum Leśnica, Nad Wodą 15
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 w Leśnicy Leśnica, Kozielska 20
Publiczne Przedszkole Im. Braci Grimm Leśnica, 1Maja 34
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy w Leśnicy Leśnica, Kozielska 20
Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Leśnicy Leśnica, Kozielska 20
Szkoła Podstawowa Leśnica, Zdzieszowicka 23
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Leśnicy
Leśnica, Kozielska 20
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy
Leśnica, Kozielska 20
Publiczna Szkoła Muzyczna i Stopnia w Leśnicy
Leśnica, Nad Wodą 15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy
Leśnica, Kozielska 20
Publiczne Gimnazjum
Leśnica, Nad Wodą 15
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 w Leśnicy
Leśnica, Kozielska 20
Publiczne Przedszkole Im. Braci Grimm
Leśnica, 1Maja 34
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy w Leśnicy
Leśnica, Kozielska 20
Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Leśnicy
Leśnica, Kozielska 20
Szkoła Podstawowa
Leśnica, Zdzieszowicka 23