Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble Kębło

Patron: Im. Św. Franciszka z Asyżu
Adres: 7
Miejscowość: Kębło
Kod pocztowy: 24-160
Powiat: olesnicki
Województwo: lubelskie
Typ:
Telefon: 818825011
Fax: 818825011
Www: http:/zsosw.net.pulawy.pl/keblo
Organ: Powiat ziemski

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble Kębło, 7
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przy Sosw w Kęble Kębło, 7
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Dla Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Kęble Kębło, 7
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble
Kębło, 7
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przy Sosw w Kęble
Kębło, 7
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Dla Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Kęble
Kębło, 7