Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Cudzynowice

Patron:
Adres: 175
Miejscowość: Cudzynowice
Kod pocztowy: 28-500
Powiat: głogowski
Województwo: świętokrzyskie
Typ:
Telefon: 413521221
Fax: 413521221
Www: sosw.kazimierzaw.pl
Organ: Powiat ziemski

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Cudzynowice, 175
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Cudzynowice, 175
Szkoła Podstawowa Specjalna Cudzynowice, 175
Gimnazjum Specjalne Cudzynowice, 175
Technikum Cudzynowice, Cudzynowice 176
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Cudzynowice, 175
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Cudzynowice, 175
Zespół Szkół Rolniczych Cudzynowice, Cudzynowice 176
Przedszkole Specjalne Cudzynowice, 175
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi "Szkoła Twórcza" w Cudzynowicach Cudzynowice, 195
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
Cudzynowice, 175
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Cudzynowice, 175
Szkoła Podstawowa Specjalna
Cudzynowice, 175
Gimnazjum Specjalne
Cudzynowice, 175
Technikum
Cudzynowice, Cudzynowice 176
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Cudzynowice, 175
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy
Cudzynowice, 175
Zespół Szkół Rolniczych
Cudzynowice, Cudzynowice 176
Przedszkole Specjalne
Cudzynowice, 175
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi "Szkoła Twórcza" w Cudzynowicach
Cudzynowice, 195