Szkolni przyjaciele - podręcznik klasa 2 odpowiedzi

Autor: Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 104
Numer ISBN: 9788302174025
Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 2

Czteroczęściowy komplet podręczników dla klasy drugiej, realizujących zagadnienia z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej, z elementami edukacji plastycznej i muzycznej. Główny nacisk położono w nich na doskonalenie umiejętności czytania, rozpoznawania własnych emocji, nazywania ich i wyrażania w akceptowalny sposób, a także kształtowanie postaw prospołecznych. Drugoklasiści nauczą się również współpracować w grupie dzięki pracy metodą projektu oraz poznają nowe zagadnienia językowe i ortograficzne. Nowością są kąciki tematyczne rozwijające zainteresowania z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, omawiające zasady bezpieczeństwa czy zdrowego odżywania, a także prezentujące ciekawe propozycje prac plastycznych i zachęcające do muzycznych aktywności.

Podobne podręczniki