Muzyka - podręcznik klasa 4 odpowiedzi

Autor: Teresa Wójcik
Wydawnictwo: MAC Edukacja
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 128
Numer ISBN: 9788381080682
Przedmiot: Muzyka
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 4

Podręcznik został podzielony na cztery działy odpowiadające kolejnym porom roku: jesień, zima, wiosna i lato. Dzięki zróżnicowanym treściom uczeń pozna świat muzycznej kultury – zarówno polskiej, jak i europejskiej. Szeroka tematyka obejmuje wiadomości dotyczące m.in. podstawowych form muzycznych, folkloru, instrumentów, tańców narodowych i towarzyskich.

Podręcznik umożliwia rozwój zainteresowań i aktywności muzycznych: tańca, śpiewu, gry na instrumentach, słuchania i tworzenia muzyki. Zapisy nutowe piosenek opatrzone funkcjami harmonicznymi zostały uzupełnione wiadomościami dodatkowymi oraz ćwiczeniami, które utrwalają wiedzę poprzez łączenie zabawy z nauką.

Podobne podręczniki