New Hot Spot - podręcznik do języka angielskiego - klasa 4 odpowiedzi

Autor: Colin Granger
Wydawnictwo: Macmillan Education
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 132
Numer ISBN: 9788376218427
Przedmiot: Język angielski
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 4

"New Hot Spot" to seria podręczników do języka angielskiego dla klas 4-6, zgodnych z nową podstawą programową.

Podręcznik przeznaczony dla klasy 4 rozwija wszystkie cztery sprawności językowe. Uczy swobodnej komunikacji w różnych sytuacjach życiowych. Stanowi łagodne przejście z treści omawianych w latach poprzednich do bardziej złożonych zagadnień językowych. W dynamiczny sposób przedstawia materiał dydaktyczny z zakresu leksyki oraz gramatyki. Zawiera polecenia w języku polskim, co sprawia, że uczniowie czują się pewniej podczas lekcji i samodzielnej nauki.

 

Podobne podręczniki