Przedszkola w Katowice

Miejskie Przedszkole Nr 5 Katowice, Gen. J. Zajączka 6
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Katowice, Mościckiego 2
Miejskie Przedszkole Nr 51 Katowice,
Miejskie Przedszkole Nr 52 Katowice, Kazimiery Iłłakowiczówny 15a
Miejskie Przedszkole Nr 55 Katowice, Szeptyckiego 3
Miejskie Przedszkole Nr 56 Katowice, Wiosny Ludów 17
Miejskie Przedszkole Nr 57 Katowice, PIASTÓW 13
Miejskie Przedszkole Nr 58 Katowice, Grzegorzka 4
Miejskie Przedszkole Nr 59 Katowice, Wojciecha 49
Miejskie Przedszkole Nr 6 Katowice, Roździeńskiego 82
Miejskie Przedszkole Nr 5
Katowice, Gen. J. Zajączka 6
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi
Katowice, Mościckiego 2
Miejskie Przedszkole Nr 51
Katowice,
Miejskie Przedszkole Nr 52
Katowice, Kazimiery Iłłakowiczówny 15a
Miejskie Przedszkole Nr 55
Katowice, Szeptyckiego 3
Miejskie Przedszkole Nr 56
Katowice, Wiosny Ludów 17
Miejskie Przedszkole Nr 57
Katowice, PIASTÓW 13
Miejskie Przedszkole Nr 58
Katowice, Grzegorzka 4
Miejskie Przedszkole Nr 59
Katowice, Wojciecha 49
Miejskie Przedszkole Nr 6
Katowice, Roździeńskiego 82