Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego Im. Tadeusza Kościuszki Garwolin

Patron: Tadeusz Kościuszko
Adres: Ii Armii W|Ojska Polskiego 20
Miejscowość: Garwolin
Kod pocztowy: 08-400
Powiat: głogowski
Województwo: mazowieckie
Typ:
Telefon: 256822100
Fax: 256822100
Www: www.zsp2garwolin.pl
Organ: Powiat ziemski

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie Im. Janusza Korczaka Garwolin, Janusza Korczaka 10
Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy Garwolin, Korczaka 10
Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy Garwolin, Sportowa 5
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Zespół Zajęć Pozalekcyjnych Garwolin, Aleja Legionów 11
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie Garwolin, Staszica 18 20
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie Garwolin, ALEJA LEGIONÓW 21
Zespół Szkół Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie Garwolin, Długa 35
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego Im. Tadeusza Kościuszki Garwolin, II Armii W|ojska Polskiego 20
Gimnazjum Im. C. K. Norwida Garwolin, Staszica 11
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Garwolinie Garwolin, ALEJA LEGIONÓW 21
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie Im. Janusza Korczaka
Garwolin, Janusza Korczaka 10
Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy
Garwolin, Korczaka 10
Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy
Garwolin, Sportowa 5
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Zespół Zajęć Pozalekcyjnych
Garwolin, Aleja Legionów 11
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie
Garwolin, Staszica 18 20
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie
Garwolin, ALEJA LEGIONÓW 21
Zespół Szkół Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
Garwolin, Długa 35
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego Im. Tadeusza Kościuszki
Garwolin, II Armii W|ojska Polskiego 20
Gimnazjum Im. C. K. Norwida
Garwolin, Staszica 11
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Garwolinie
Garwolin, ALEJA LEGIONÓW 21