Zespół Szkół Mechanicznych Im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie Radziejów

Patron: Józef Piłsudski
Adres: Kościuszki 58
Miejscowość: Radziejów
Kod pocztowy: 88-200
Powiat: lubiński
Województwo: kujawsko-pomorskie
Typ:
Telefon: 542853625
Fax: 542853625
Www: www.zsmradziejow.pl
Organ: Powiat ziemski

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Radziejów, Szkolna 10
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Radziejów, Kościuszki 58
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Radziejów, Brzeska 64
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Radziejów, Szkolna 28
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr2 Radziejów, Szkolna 10
Liceum Ogólnokształcące Im.władysława Łokietka Radziejów, Szkolna 12
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie Radziejów, Szkolna 12
Prywatna Szkoła Policealna Radziejów, Brzeska 65
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Radziejów, Szkolna 10
Gimnazjum Specjalne Nr1 Radziejów, Szkolna 10
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Radziejów, Szkolna 10
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Radziejów, Kościuszki 58
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
Radziejów, Brzeska 64
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Radziejów, Szkolna 28
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr2
Radziejów, Szkolna 10
Liceum Ogólnokształcące Im.władysława Łokietka
Radziejów, Szkolna 12
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie
Radziejów, Szkolna 12
Prywatna Szkoła Policealna
Radziejów, Brzeska 65
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy
Radziejów, Szkolna 10
Gimnazjum Specjalne Nr1
Radziejów, Szkolna 10