Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Osrodek Kształcenia Zawodowego w Sierpcu Sierpc

Patron:
Adres: Piastowska 40
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Powiat: sierpecki
Województwo: mazowieckie
Typ:
Telefon: 242757349
Fax: 242757349
Www:
Organ: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im.ks.jana Twardowskiego w Sierpcu Sierpc, Konstytucji 3 Maja 8
Gimnazjum Miejskie Im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu Sierpc, Braci Tułodzieckich 2
Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu Sierpc, Armii Krajowej 10
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Sierpcu Sierpc, Braci Tułodzieckich 25
Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu Sierpc, Armii Krajowej 1
Powiatowe Gimnazjum Specjalne Sierpc, Armii Krajowej 1
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Sierpc, Armii Krajowej 1
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Osrodek Kształcenia Zawodowego w Sierpcu Sierpc, Piastowska 40
I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu Sierpc, Dworcowa 5b
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu Sierpc, Armii Krajowej 8B
Szkoła Podstawowa Nr 3 Im.ks.jana Twardowskiego w Sierpcu
Sierpc, Konstytucji 3 Maja 8
Gimnazjum Miejskie Im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu
Sierpc, Braci Tułodzieckich 2
Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu
Sierpc, Armii Krajowej 10
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Sierpcu
Sierpc, Braci Tułodzieckich 25
Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
Sierpc, Armii Krajowej 1
Powiatowe Gimnazjum Specjalne
Sierpc, Armii Krajowej 1
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy
Sierpc, Armii Krajowej 1
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Osrodek Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
Sierpc, Piastowska 40
I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu
Sierpc, Dworcowa 5b
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu
Sierpc, Armii Krajowej 8B