Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Lubliniec

Patron:
Adres: Pawła Stalmacha 90
Miejscowość: Lubliniec
Kod pocztowy: 42-700
Powiat: kamiennogórski
Województwo: śląskie
Typ:
Telefon: 343563241
Fax: 343563366
Www: http://lubliniec.idn.org.pl
Organ: Powiat ziemski

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Przedszkole Miejskie Nr 7 Lubliniec, Powstańców Śląskich 6
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, Upośledzonych Umysłowo Oraz Ze Sprzężeniami Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Gimnazjum Nr 2 Im. Jana Pawła Ii w Lublińcu Lubliniec, Droniowicka 45
Szkoła Ognia Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Lubliniec, SZYMANOWSKIEGO 12/12
Technikum Nr 2 Lubliniec, ks. płk. Jana Szymały 3
Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych w Lublińcu Lubliniec, Droniowicka 45
Ii Liceum Ogólnokształcące Lubliniec, ks. płk. Jana Szymały 3
Sieć Szkół Językowych Naczyńscy - Mikołaj Naczyński Lubliniec, Sokoła 3
Przedszkole Lubliniec, Piłsudskiego 8
Przedszkole Miejskie Nr 4 Lubliniec, WAWRZYŃCA HAJDY 20
Przedszkole Miejskie Nr 7
Lubliniec, Powstańców Śląskich 6
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, Upośledzonych Umysłowo Oraz Ze Sprzężeniami
Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Gimnazjum Nr 2 Im. Jana Pawła Ii w Lublińcu
Lubliniec, Droniowicka 45
Szkoła Ognia Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Lubliniec, SZYMANOWSKIEGO 12/12
Technikum Nr 2
Lubliniec, ks. płk. Jana Szymały 3
Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych w Lublińcu
Lubliniec, Droniowicka 45
Ii Liceum Ogólnokształcące
Lubliniec, ks. płk. Jana Szymały 3
Sieć Szkół Językowych Naczyńscy - Mikołaj Naczyński
Lubliniec, Sokoła 3
Przedszkole
Lubliniec, Piłsudskiego 8
Przedszkole Miejskie Nr 4
Lubliniec, WAWRZYŃCA HAJDY 20