Szkoła Policealna Specjalna Nr17 Dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących Wrocław

Patron: Maria Grzegorzewska
Adres: Dworska 8
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 54-144
Województwo: dolnośląskie
Typ: policealna
Telefon: 713536469
Fax: 713534877
Www: www.oswdn.woclaw.pl
Organ: Samorząd województwa

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych Dla Dorosłych We Wrocławiu Wrocław, Trzebnicka 42
Kadra Szkoła Kreacji Wizerunku Wrocław, Gabrieli Zapolskiej 1
Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Muzyczna Roe We Wrocławiu Wrocław, Uniwersytecka 1
Policealna Szkoła Zawodowa Bhp ,,Aned'' Wrocław, Powstańców Śląskich 210/218
Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" We Wrocławiu Wrocław, Józefa Marii Hoene-Wrońskiego nr 24 lok.
Policealnego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Edus" We Wrocławiu Wrocław, Dawida 5
Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu We Wrocławiu Wrocław, KOŚCIUSZKI 35B
Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" We Wrocławiu Wrocław, Krupnicza 2/4
Policealna Szkoła Prawa i Administracji "Vademecum" Wrocław, Piotra Skargi 19/1a
Szkoła Policealna Nr 16 Wrocław, Słubicka 29-33
Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych Dla Dorosłych We Wrocławiu
Wrocław, Trzebnicka 42
Kadra Szkoła Kreacji Wizerunku
Wrocław, Gabrieli Zapolskiej 1
Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Muzyczna Roe We Wrocławiu
Wrocław, Uniwersytecka 1
Policealna Szkoła Zawodowa Bhp ,,Aned''
Wrocław, Powstańców Śląskich 210/218
Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" We Wrocławiu
Wrocław, Józefa Marii Hoene-Wrońskiego nr 24 lok.
Policealnego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Edus" We Wrocławiu
Wrocław, Dawida 5
Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu We Wrocławiu
Wrocław, KOŚCIUSZKI 35B
Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" We Wrocławiu
Wrocław, Krupnicza 2/4
Policealna Szkoła Prawa i Administracji "Vademecum"
Wrocław, Piotra Skargi 19/1a
Szkoła Policealna Nr 16
Wrocław, Słubicka 29-33