Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lublińcu Lubliniec

Patron: Konrad Mańka
Adres: Pawła Stalmacha 90
Miejscowość: Lubliniec
Kod pocztowy: 42-700
Powiat: kamiennogórski
Województwo: śląskie
Typ:
Telefon: 343563241
Fax: 343563366
Www: http://lubliniec.idn.org.pl
Organ: Powiat ziemski

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Gimnazjum Specjalne Nr 5 Dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, Upośledzonych Umysłowo Oraz Ze Sprzężeniami Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Państwowa Szkoła Muzyczna i St. Im. Janiny Garści w Lublińcu Lubliniec, Pl. K. Mańki 9
Liceum Ogólnokształcące Lubliniec, Piłsudskiego 8
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Szkoła Filialna w Lublińcu Dla Uczniów Przewlekle Chorych i Chorych Psychicznie Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Lubliniec, Częstochowska 2
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Lubliniec, Grunwaldzka 48
Iii Liceum Ogólnokształcące Lubliniec, Grunwaldzka 48
Technikum Nr 5 Lubliniec, Grunwaldzka 48
Przedszkole Specjalne Nr 9 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Oraz Ze Sprzężeniami
Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Gimnazjum Specjalne Nr 5 Dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, Upośledzonych Umysłowo Oraz Ze Sprzężeniami
Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy
Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Państwowa Szkoła Muzyczna i St. Im. Janiny Garści w Lublińcu
Lubliniec, Pl. K. Mańki 9
Liceum Ogólnokształcące
Lubliniec, Piłsudskiego 8
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Szkoła Filialna w Lublińcu Dla Uczniów Przewlekle Chorych i Chorych Psychicznie
Lubliniec, Pawła Stalmacha 90
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
Lubliniec, Częstochowska 2
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Lubliniec, Grunwaldzka 48
Iii Liceum Ogólnokształcące
Lubliniec, Grunwaldzka 48
Technikum Nr 5
Lubliniec, Grunwaldzka 48