Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Września

Patron:
Adres: Wojska Polskiego 1
Miejscowość: Września
Kod pocztowy: 62-300
Powiat: szydłowiecki
Województwo: wielkopolskie
Typ:
Telefon: 616404570
Fax: 616404576
Www: www.ppp.wrzesnia.powiat.pl
Organ: Powiat ziemski

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu Ośrodek Kształcenia Zawodowego We Wrześni Września, Kościelna 5
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Września, Batorego 8
Gimnazjum Specjalne Nr 3 Września, Batorego 8
Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Magiczny Zakatek" Września, Owocowa 2
Niepubliczne Policealne Studium Wokalno-Aktorskie Collegium Artes We Wrześni Września, Wojska Polskiego 2a
Niepubliczne Przedszkole Bajka Września, Daszyńskiego 2a
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego We Wrześni Września, Wojska Polskiego 2A
Zespół Szkolno-Przdszkolny "Tęczowa Chatka" Września, Gen. T. Kutrzeby 1
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia We Wrześni Września, Wojska Polskiego 2a
Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek" - Donata Hedrych Września, Kilińskiego 9
Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu Ośrodek Kształcenia Zawodowego We Wrześni
Września, Kościelna 5
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy
Września, Batorego 8
Gimnazjum Specjalne Nr 3
Września, Batorego 8
Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Magiczny Zakatek"
Września, Owocowa 2
Niepubliczne Policealne Studium Wokalno-Aktorskie Collegium Artes We Wrześni
Września, Wojska Polskiego 2a
Niepubliczne Przedszkole Bajka
Września, Daszyńskiego 2a
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego We Wrześni
Września, Wojska Polskiego 2A
Zespół Szkolno-Przdszkolny "Tęczowa Chatka"
Września, Gen. T. Kutrzeby 1
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia We Wrześni
Września, Wojska Polskiego 2a
Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek" - Donata Hedrych
Września, Kilińskiego 9