Policealne Studium Zawodowe "Oświata" Wrocław

Patron:
Adres: Kolejowa 36
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 53-508
Województwo: dolnośląskie
Typ: policealna
Telefon: 713437777
Fax: 713437777
Www: oswiata.wroc.pl
Organ: "Oświata" Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" We Wrocławiu Wrocław, Józefa Marii Hoene-Wrońskiego nr 24 lok.
Policealne Studium Budowy Dróg i Mostów Wrocław, Tęczowa 60
Policealna Szkoła Ekonomiczna "Vademecum" Wrocław, Piotra Skargi 19/1a
Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Muzyczna Roe We Wrocławiu Wrocław, Uniwersytecka 1
Wrocławska Szkoła Filmowa Wrocław, wYSTAWOWA 1
Kreator Policealna Szkoła Kształcenia Zawodowego Wrocław, Drukarska 50
Polska Szkoła Florystyczna Wrocław, Pawłowicka 87/89
Studium "Promotor" Wrocław, Wiśniowa 81
Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia Wrocław, starograniczna 28
Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Novum" Wrocław, Prosta 16
Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" We Wrocławiu
Wrocław, Józefa Marii Hoene-Wrońskiego nr 24 lok.
Policealne Studium Budowy Dróg i Mostów
Wrocław, Tęczowa 60
Policealna Szkoła Ekonomiczna "Vademecum"
Wrocław, Piotra Skargi 19/1a
Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Muzyczna Roe We Wrocławiu
Wrocław, Uniwersytecka 1
Wrocławska Szkoła Filmowa
Wrocław, wYSTAWOWA 1
Kreator Policealna Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wrocław, Drukarska 50
Polska Szkoła Florystyczna
Wrocław, Pawłowicka 87/89
Studium "Promotor"
Wrocław, Wiśniowa 81
Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia
Wrocław, starograniczna 28
Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Novum"
Wrocław, Prosta 16