Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział i We Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dzierżoniowie Dzierżoniów

Patron:
Adres: Ząbkowicka 70
Miejscowość: Dzierżoniów
Kod pocztowy: 58-200
Powiat: dzierżoniowski
Województwo: dolnośląskie
Typ:
Telefon: 748313077
Fax: 748313077
Www:
Organ: DZDZ O/I we Wrocławiu

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Komisji Edukacji Narodowej Dzierżoniów, Szkolna 24
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym Lub Znacznym w Dzierżoniowie Dzierżoniów, Nowowiejska 74 i 76
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Dzierżoniów, Garncarska 3
Zespół Szkół Nr 2 Im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Dzierżoniów, Piłsudskiego 24
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dzierżoniowie Dzierżoniów, Parkowa 2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka Dzierżoniów, Garncarska 3
Gimnazjum Specjalne Nr 4 Dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, Umiarkowanym i Znacznym w Dzierżoniowie Dzierżoniów, Nowowiejska 74 i 76
Gimnazjum Gminne Dzierżoniów, Ząbkowicka 70
Zespół Szkół Nr 2 Im.prof.tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie Technikum Nr 2 Dzierżoniów, Piłsudskiego 24
Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. Mikołaja Kopernika Dzierżoniów, Kopernika 7
Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Komisji Edukacji Narodowej
Dzierżoniów, Szkolna 24
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym Lub Znacznym w Dzierżoniowie
Dzierżoniów, Nowowiejska 74 i 76
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
Dzierżoniów, Garncarska 3
Zespół Szkół Nr 2 Im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
Dzierżoniów, Piłsudskiego 24
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dzierżoniowie
Dzierżoniów, Parkowa 2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka
Dzierżoniów, Garncarska 3
Gimnazjum Specjalne Nr 4 Dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, Umiarkowanym i Znacznym w Dzierżoniowie
Dzierżoniów, Nowowiejska 74 i 76
Gimnazjum Gminne
Dzierżoniów, Ząbkowicka 70
Zespół Szkół Nr 2 Im.prof.tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie Technikum Nr 2
Dzierżoniów, Piłsudskiego 24
Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. Mikołaja Kopernika
Dzierżoniów, Kopernika 7