"Akademia Inicjatyw" - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Dorosłych w Lublinie Lublin

Patron:
Adres: Al. Racławickie 18
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-059
Województwo: lubelskie
Typ:
Telefon: 815321030
Fax: 815321030
Www: www.ffi.org.pl
Organ: Fundacja "Fundusz Inicjatyw"

Zobacz na mapie

Rozwiń opis

Podobne szkoły

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Omega w Lublinie Lublin, Prusa 8
Technikum Specjalne Nr 2 Dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w Tym z Afazją, z A Lublin, Wyścigowa 31
Ap Edukacja Centrum Szkoleniowe w Lublinie Lublin, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21
Poradnia Specjalistyczna Spinacz w Lublinie Lublin, Struga 8
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 Specjalna Dla Uczniów z Upośledzeniem w Stopniu Lekkim w Lublinie Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 65
Szkoła Policealna Gowork.pl w Lublinie Lublin, Przechodnia 4
Szkoła Podstawowa Nr 24 w Lublinie Lublin, Niecała 1
Szkoła Podstawowa Nr 48 Im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie Lublin, Jana Kasprowicza 112
Szkoła Policealna Nr 9 w Lublinie Lublin, al. J. Długosza 10a
Policealna Szkoła Techniczna Operator Lublin, DIAMENTOWA 4A
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Omega w Lublinie
Lublin, Prusa 8
Technikum Specjalne Nr 2 Dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w Tym z Afazją, z A
Lublin, Wyścigowa 31
Ap Edukacja Centrum Szkoleniowe w Lublinie
Lublin, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21
Poradnia Specjalistyczna Spinacz w Lublinie
Lublin, Struga 8
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 Specjalna Dla Uczniów z Upośledzeniem w Stopniu Lekkim w Lublinie
Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 65
Szkoła Policealna Gowork.pl w Lublinie
Lublin, Przechodnia 4
Szkoła Podstawowa Nr 24 w Lublinie
Lublin, Niecała 1
Szkoła Podstawowa Nr 48 Im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
Lublin, Jana Kasprowicza 112
Szkoła Policealna Nr 9 w Lublinie
Lublin, al. J. Długosza 10a
Policealna Szkoła Techniczna Operator
Lublin, DIAMENTOWA 4A