Puls życia - podręcznik do biologii - klasa 5 odpowiedzi

Autor: Marian Sęktas, Joanna Stawarz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 168
Numer ISBN: 9788326732843
Przedmiot: Biologia
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 5

Podręcznik, który wprowadza ucznia w świat biologii. Składa się z pięciu działów, w których wyjaśniono rolę biologii jako nauki oraz zawarto informacje na temat budowy i czynności życiowych organizmów, wirusów, bakterii, grzybów, tkanek i organów roślinnych, a także różnorodności roślin. Każda lekcja jest zbudowana z określonych modułów: wprowadzenia, ciekawostek, doświadczeń, wiadomości, które należy zapamiętać, słowniczka, informacji dodatkowych oraz ćwiczeń. Szeroko omówionym zagadnieniom towarzyszą realistyczne zdjęcia i atrakcyjne infografiki. Dzięki prostemu językowi przekazu uczniowie nie będą mieć trudności z opanowaniem materiału. Ważnym elementem są wspomniane doświadczenia, które pokazują, jak należy przeprowadzać badania biologiczne i stosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce.

Podobne podręczniki