Fizyka z plusem - podręcznik do fizyki - klasa 8 odpowiedzi

Autor: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 190
Numer ISBN: 9788374209779
Przedmiot: Fizyka
Szkoła: podstawowa
Klasa: Klasa 8

Druga część znanej serii "Fizyka z plusem", przeznaczona dla ósmej klasy szkoły podstawowej.

W podręczniku postawiono na aktywne poznawanie świata za pomocą wnikliwej obserwacji. Każdy temat składa się z części teoretycznej, ciekawych ćwiczeń i doświadczeń, a także zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, które umożliwiają sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy. Odwołania w doświadczeniach do znanych uczniom sytuacji pomagają zrozumieć zjawiska fizyczne zachodzące w przyrodzie i otaczającym nas świecie.

W pięciu działach tematycznych zebrano informacje na temat elektrostatyki, prądu elektrycznego, magnetyzmu, drgań, fal i optyki. Każdy dział jest zakończony Podsumowaniem, które ułatwia powtórzenie materiału przed sprawdzianem. Dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem przewidziano treści dodatkowe, wykraczające poza podstawę programową.

Warto dodać, że podręcznik został wyróżniony przez Polską Akademię Umiejętności za przedstawienie trudnych zagadnień w zrozumiały, a jednocześnie interesujący sposób.

 

Podobne podręczniki