Kiedy są wakacje?

Wakacje to okres, kiedy dzieci mają wolne od szkoły i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczną się 25 czerwca 2022 r.

W Polsce w języku potocznym używa się nazwy „wakacje”, natomiast w języku urzędowym funkcjonuje określenie „ferie letnie”. Ich początek jest ruchomy i właściwie zmienia się co roku, ale koniec zawsze jest stały – trwają do 31 sierpnia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm) zajęcia dydaktyczne mają kończyć się w pierwszy piątek po 20 czerwca.

W 2019 r. Minister Edukacji Narodowej wydał kolejne rozporządzenie (Dz. U. poz. 1093), które wprowadziło kilka istotnych zmian, polegających na tym, że jeżeli najbliższy piątek po 20 czerwca przypada po czwartku ustawowo wolnym od pracy, zajęcia będą kończyć się w środę poprzedzającą ten dzień, a co za tym idzie – ferie letnie rozpoczną się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowaczych.