Librus Synergia

Librus Synergia to rozwiązanie, które zapewnia szybki dostęp do informacji o dziecku i pomaga monitorować jego postępy w nauce.

Narzędzie to jest skierowane do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także nauczycieli. Dzięki niemu rodzice mogą kontaktować się z oddziałem przedszkolnym lub szkołą, w ten sam sposób może kontaktować się także placówka, do której uczęszcza dziecko. Ponadto rodzice mogą:

  • zdalnie usprawiedliwiać nieobecności,

  • sprawdzić, jakie dziecko ma zajęcia,

  • przeglądać oceny i frekwencję dziecka,

  • przeglądać materiały z zaplanowanych i zrealizowanych lekcji,

  • znaleźć informacje na temat np. wycieczek szkolnych, sprawdzianów, klasówek.

 

Nauczyciele z kolei dzięki korzystaniu z Librus Synergia zostają odciążeni w obowiązkach związanych z uzupełnianiem dokumentacji i otrzymują funkcjonalności, które ułatwiają nauczanie, zwłaszcza zdalne. Wśród nich warto wymienić:

  • organizację lekcji online,

  • planer lekcji,

  • przyznawanie zadań domowych – zbieranie prac od uczniów i wystawanie za nie ocen.

W systemie dostępne są określone Moduły, pełniące funkcje zakładek. I tak dla przykładu w Module Ogłoszenia znajdują się najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń w szkole, dni wolnych itp., a w Module Uwagi można znaleźć adnotacje na temat swojego dziecka, zamieszczane przez nauczyciela.

Librus Synergia bardzo ułatwia komunikację rodziców z oddziałem przedszkolnym lub szkołą. Narzędzie to w znacznym stopniu zastępuje tradycyjne dzienniki i redukuje formalności do minimum. Sprzyja też nauce zdalnej – można pobierać materiały przesyłane przez nauczyciela, poznać zakres materiałów do samodzielnego przerobienia w domu i niemal natychmiast otrzymać informacje o nowych wytycznych i zarządzeniach wprowadzanych w szkole.