Librus Rodzina

Librus Rodzina to portal internetowy przeznaczony dla rodziców i uczniów, zawierający przede wszystkim różnorodne artykuły o tematyce związanej z edukacją, rozwojem, wychowaniem itp. Dostępny jest pod adresem rodzina.librus.pl. Dzięki niemu użytkownicy mogą korzystać z niektórych usług, a przede wszystkim z Konta Librus.

Założenie konta na portalu Librus Rodzina oraz powiązanie go z kontem w systemie Synergia umożliwia rozpoczęcie korzystania przez ucznia lub rodzica z aplikacji Librus, która zapewnia m.in. dostęp do Dziennika Elektronicznego, a dokładnie do wglądu ocen dziecka z poszczególnych przedmiotów, monitorowania jego postępów w nauce, nieobecności, planu lekcji i terminarza.

Na stronie głównej portalu znajduje się także Tablica Ogłoszeń Librus. Można tam znaleźć ogłoszenia dotyczące nowości wprowadzanych w powiązanych systemach, informacje o konkursach (organizowanych nie tylko przez Librus, ale również przez partnerów portalu) oraz komunikaty o kampaniach społecznych, cieszących się dużym zainteresowaniem wśród szkół, rodziców i uczniów.

Za pośrednictwem portalu można ponadto kupić Mobilne Dodatki, które oprócz podstawowych funkcjonalności, takich jak: szczęśliwy numerek, aktualizacja danych, oceny, nieobecności itp., obejmują:

  • możliwość przesyłania wiadomości,

  • natychmiastowe powiadomienia o ważnych zdarzeniach,

  • możliwość personalizacji wyglądu i ustawień okna aplikacji Librus,

  • pobieranie załączników przesyłanych przez nauczyciela w wiadomościach,

  • e-usprawiedliwienia.